Introduktionstræning

Får I det optimale ud af nyansættelser?

IntroduktionstræningAnsættelse af en ny medarbejder er krævende – uagtet om der skal ansættes i en nyoprettet stilling, virksomheden udvider, eller der skal ansættes pga. fratrædelse. Ofte bruges der ganske mange penge og ressourcer på et ansættelsesforløb. Og endelig lykkes det at finde den rigtige person med de rigtige kvalifikationer. Den nyansatte skal så helst løfte jobbet og indfri forventningerne så hurtigt som muligt. Det er imidlertid ikke selvfølgeligt, at dette sker udelukkende fordi man mener at have fundet den rigtige til jobbet og denne er tiltrådt. Har jeres virksomhed en velgennemtænkt strategi og plan for introduktionen mellem den nye medarbejder, kolleger og virksomheden, der sikrer, at nyansættelsen bliver en succes?

Effektivt introduktionsforløb til din nye medarbejder

Et effektivt introduktionsforløb betyder, at den nyansatte hurtigt bliver i stand til at omsætte sine kompetencer til gavn for virksomheden. Dette sker ved, at medarbejderen i kontinuerlig dialog med virksomheden, leder og kolleger får indblik i virksomhedskultur, politikker og processer, produkt og/eller service. Jobbeskrivelsen bliver omsat til praktiske eksempler og læreprocesser. Der er tale om en integrerings-, socialiserings- og indlæringsproces. Det optimale introduktionsforløb er lige så fokuseret på socialisering og integrering som den egentlige joboplæring. Dette medvirker til den nyansatte hurtigt kommer på plads og bliver en aktiv bidrager til virksomheden. Det påvirker ligeledes trivsel og tilfredshed og dermed fastholdelse og præstation både i forhold til erfarne kolleger såvel som nyansatte. Skal vi sammen sikre at du får fuld udnyttelse af dine nye medarbejdere? Så kontakt mig for en snak om dit introduktionsprogram.