Politikker

Kender dine medarbejdere virksomhedens politikker?

PolitikkerPolitikker oprettes i forhold til væsentlige områder for virksomheden. Områder som ligger meget på sinde. Politik er en kort formulering af et væsentligt emne og tilgangen til dette. Politikker drives ofte af værdier og etik, men det er ikke altid tilfældet. En politik karakteriseres derved, at virksomheden definerer et princip, en holdning eller et regelsæt og forventet handlemåde i henhold til. Der er mange eksempler – f.eks. alkohol-, sikkerheds-, kvalitets-, chikane-, rejse-, IT-, arbejdsmiljø-, stresspolitik og mange flere.

Man kan også arbejde med Compliance, hvor de vigtigste politikker og regler relevante for din virksomhed bliver formuleret og implementeret i program, der sikrer at medarbejdere er bekendt med og arbejder efter. Eksempler: Konkurrencelovgivning, arbejdsmiljø / sikkerhedspolitik, miljøpolitik.

Har du ikke allerede formuleret politikker på de væsentligste områder for din virksomhed og implementeret dem hos alle medarbejdere, så få det gjort. Det kan koste både tid, penge og dårligt omdømme ikke at have styr på dem.

Skal vi sammen få styr på dine politikker? Kontakt mig for en snak om hvad der er væsentligt for jer