Virksomhedskultur

Hvorfor er virksomhedskultur bundlinjerelevant?

virksomhedskulturVirksomhedskultur kan være en vanskelig størrelse at arbejde med og er det overhovedet relevant?

Det er vigtigt, at virksomheder er bevidste om egen virksomhedskultur og sikrer, at ledelse og medarbejdere er aktører og ambassadører i forhold til virksomhedskulturen. Virksomhedskultur kan defineres som en fælles overskrift for de værdier, normer og handlemåder, der kendetegner en virksomhed. Det betyder også, at virksomhedskultur kan være en noget uhåndgribelig størrelse. men egentlig kan man sammenfatte det som fornemmelsen af at “sådan gør vi her”. Det kan defineres som bindevævet for alle aktiviteter og dermed bliver virksomhedskultur også bundlinje-relevant.

Den enkelte virksomheds ”Sådan gør vi her” overskrift kan indeholde få eller mange relevante under-overskrifter. De kan være båret af lovkrav, etik, historie, økonomi, forventninger og definerer, hvordan man som ledelse, medarbejder og virksomhed handler i forskellige situationer og arbejdsopgaver. Hvilke krav og forventninger der er til den enkelte og hvilke krav og forventninger, man kan have til hinanden. Dermed er det også klart, at det er vigtigt, at alle i virksomheden nemt og hurtigt kan få indblik i ”sådan gør vi her”. Det kan ligeledes være særdeles vigtigt at kunne kommunikere og formidle ”sådan gør vi her” til kunder, leverandører, eventuelle aktionærer og myndighedsinteressenter.

Hvilke overskrifter definerer en virksomhedskultur?

Hvilke overskrifter kunne der være under virksomhedskultur? Listen er lang og defineres i forhold til og af den enkelte virksomhed og branche. Men nogle meget relevante eksempler kunne være:

  • Kontrakt-proces
  • Bestikkelse og korruption
  • Personalehåndbog
  • Introduktion og træning af nye medarbejdere
  • Værdier – firmapolitikker

Har du brug for at få defineret din virksomhedskultur og få den gjort synlig i din virksomhed og overfor dine kunder, leverandører og medarbejdere, så kontakt mig for en snak om virksomhedskultur og formidling af denne.